Uw onderbuikgevoel telt

De reden om een kind aan te melden voor kindercoaching varieert. U ziet dat uw kind om wat voor reden dan ook niet lekker in z’n vel zit. Misschien maakt u zich zorgen. Soms is dit een onderbuikgevoel. Je kunt als ouder niet precies omschrijven wat er is, maar je ziet dat je kind ergens last van heeft. Sommige kinderen trekken zich terug en keren zich naar binnen. Andere kinderen richten zich op de buitenwereld, gaan conflicten in de thuis- en schoolsituatie aan en beschermen op deze manier een onderliggend gevoel. Over het algemeen komt de onderstaande problematiek het meeste voor: