Uw onderbuikgevoel telt

De reden om een kind aan te melden voor kindertherapie varieert. U ziet dat uw kind om wat voor reden dan ook niet lekker in z’n vel zit. Misschien maakt u zich zorgen. Soms is dit een onderbuikgevoel. Je kunt als ouder niet precies omschrijven wat er is, maar je ziet dat je kind ergens last van heeft. Sommige kinderen trekken zich terug en keren zich naar binnen. Andere kinderen richten zich op de buitenwereld, gaan conflicten in de thuis- en schoolsituatie aan en beschermen op deze manier een onderliggend gevoel. Over het algemeen komt de onderstaande problematiek het meeste voor:

 • faalangst
 • moeite met scheiding van ouders
 • leren omgaan met ADHD of autisme
 • fobieën en angsten
 • niet willen luisteren, ruzies binnen het gezin
 • geen vriendjes of vriendinnetje hebben
 • agressief of boos gedrag
 • lichamelijke klachten zoals buik- en hoofdpijn
 • rouwverwerking

Even voorstellen...

Mijn naam is Linda Oskam. Ik ben afgestudeerd als Integratief Kindertherapeut aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie in Amsterdam.

Mijn ervaring

Al jarenlang sta ik met veel plezier voor de klas. Ik ben Integratieve Kindertherapie gaan studeren, omdat ik merkte dat kinderen hierdoor opbloeien, sterker worden en weer met zelfvertrouwen naar school gaan. Het bijzondere van deze therapievorm is dat niet alleen het kind zich fijner gaat voelen. Ook de ouders en/of verzorgers voelen zich gehoord. Ik sta af en toe nog voor een groep om binding te houden met het onderwijs. De afgelopen twee jaar ben ik werkzaam geweest als kindertherapeut op een basisschool in Utrecht. Momenteel deel ik samen met collega kinder- en jeugdtherapeut Lisette de Kruik en jeugd- en volwassentherapeut Mickey Buschman een ruimte in het gezondheidscentrum aan de Paltzerweg in Den Dolder.

Linda Oskam PraktijkLinda Oskam PraktijkLinda Oskam PraktijkLinda Oskam PraktijkLinda Oskam PraktijkLinda Oskam PraktijkLinda Oskam PraktijkLinda Oskam Praktijk

De therapie

Kindertherapie is er voor kinderen van ongeveer 4 tot en met 12 jaar. De therapie gaat uit van de kracht en de mogelijkheden van het kind. Hij of zij weet zelf (vaak onbewust) wat zijn of haar probleem is en wat er nodig is om dit aan te pakken. Uit gedrag kunnen we vaak een hoop aflezen. Dit is hun manier om te vertellen aan hun omgeving hoe het met ze gaat. Het kan zijn dat een kind op deze manier zegt: "Help mij!" En dat is precies wat ik ga doen.

Samen naar een oplossing

Ieder kind is uniek. Daarom wordt de kindertherapie aangepast aan de behoeften van uw kind. De therapie is uiteraard uniek en op maat. Samen met uw kind bekijk ik wat hij of zij op dit moment nodig heeft. De één vertelt waar hij of zij last van heeft, de ander laat dit in het spel zien. Door mee te spelen en interventies in te zetten, help ik uw zoon of dochter naar een oplossing te werken. Zodat uw kind zich hierna weer op een gezonde manier verder ontwikkelen.

Intake met u

De eerste sessie is een kennismaking tussen u en mij. Uw kind is hier zelf niet bij. We kunnen dan vrijuit praten over uw kind. Dit gesprek is bedoeld om het probleem vanuit uw gezichtspunt te begrijpen. Voor aanvang stuur ik u een vragenlijst met specifieke vragen over de klachten van uw kind en de ontwikkeling tot nu toe. Op het moment dat we besluiten met therapie te starten, volgen er 5 wekelijkse therapeutische sessies met het kind. Een sessie duurt een uur.

Therapeutische sessies met uw kind

Na de intake volgt de onderzoeksfase. Ik zie uw kind 5x waarin ik onderzoek doe naar het probleem en naar de middelen die uw kind ter beschikking heeft om de klacht aan te pakken. Afhankelijk van het tempo en de mogelijkheden, stel ik een voorlopig plan op. Dit plan geldt als richtlijn voor de komende therapeutische sessies.

Oudergesprek

Na de eerste 5 sessies vindt er een oudergesprek plaats. Hierin evalueer ik met u de therapie tot nu toe en bespreek ik het voorstel van het voorlopig plan. Na de volgende 5 sessies vindt er wederom een oudergesprek plaats. Dit kan eventueel ook tussentijds. Er zijn kinderen die al vrij snel verandering laten zien. Er zijn ook kinderen die meer tijd nodig hebben. Gemiddeld zijn 7 tot 15 sessies van een uur nodig.

Enkele voorwaarden

Onderstaand leest u enkele voorwaarden waarop ik mijn dienstverlening baseer.

 • U als ouder/verzorger heeft een intake- en eindevaluatiegesprek met de kindertherapeut. Daarnaast volgt er een oudergesprek na iedere vijfde sessie van uw kind.
 • Een sessie duurt een uur. Dit geldt ook voor de oudergesprekken. Een kindtherapeutische sessie, de intake- en oudergesprek en een eventuele observatie op school inclusief nagesprek met de leerkracht bedragen €80,- per uur.
 • Kan een sessie niet doorgaan? Zegt u deze dan minimaal 24 uur van te voren af. Gebeurt dit op kortere termijn? Dan brengen wij de sessie in rekening.
 • De sessies kunnen na afstemming worden opgenomen op video. Zo kan ik me tijdens de sessies volledig richten op het gesprek of het spel. De opnamen dienen als aantekening- en observatiemateriaal. Uiteraard zijn hier strenge privacyregels op van toepassing. De opnamen zijn en blijven altijd eigendom van de kindertherapeut en worden na afronding van de therapie vernietigd.
 • In de oudergesprekken bespreekt de kindertherapeut het verloop van de therapie. Inhoudelijke informatie vanuit de therapie wordt in de oudergesprekken naar voren gebracht na toestemming van het kind. De therapeut is namelijk gehouden aan de beroepscode.
 • Het kind is de cliënt. De kindertherapeut wordt betaald door de ouders/verzorgers, werkt echter in dienst van de belangen van het kind en volgens de rechten van het kind, opgenomen in het Verdrag voor de Rechten van het Kind.

Hoi, ik heet Linda.
Ik ben kindertherapeut.

Als je hulp nodig hebt, omdat je ergens last van hebt en je wilt je probleem oplossen, dan kun je bij mij in therapie. Het betekent dat je bij mij in de speelkamer kunt komen spelen, praten of gewoon kijken en luisteren. Wat jij wil.

De reden dat je dit leest is waarschijnlijk omdat iemand zich zorgen om jou maakt. Dat kunnen jouw ouders zijn of een juf of een meester. Misschien is er iets gebeurd waardoor ze zich zorgen maken, misschien heb je een andere reden. Het kan allemaal. Als je nog niet weet waarom ze hulp voor jou zoeken, vraag ze het dan even.

Er komen allerlei verschillende kinderen bij mij. Allemaal kinderen die ergens hulp bij nodig hebben. Dat kan iets kleins zijn of iets groots, dat maakt helemaal niets uit. Je kunt bij mij komen om het op te lossen. Je bent dus van harte welkom!

Beroepsvereniging

Kindertherapie Linda Oskam is aangesloten bij de beroepsvereniging: V.I.T. (Vereniging van Integraal Therapeuten).
Het lidmaatschapsnummer: 415.13.A

Licentienummer Koepel­organisatie RBNG 103202R
AGB Zorgverlener 90-047540 | AGB praktijk 90-56124

Kindertherapie staat ­geregistreerd bij Vektis, een database voor ­zorgverzekeraars.

KvK-nummer 54087333

Rekeningnummer 50 80 15 618 | Bank ABN AMRO

IBAN NL72 ABNA 0508 0156 18 | BIC ABNANL2A

Steeds meer zorgverzekeraars vergoeden een deel van de kosten vanuit het aanvullende pakket. Informeer bij uw zorgverzekeraar naar de mogelijkheden.

Samen de eerste stap zetten

Uit ervaring weet ik dat het moeilijk is om die eerste stap te zetten. Een eerste vrijblijvende gesprek kan al veel goeds brengen. Bel of mail me gerust voor vragen of voor die eerste afspraak. Ik sta klaar om u en uw zoon of dochter te helpen.

Kindertherapie Linda Oskam

Gezondheidscentrum
Paltzerweg 210
3734 CN Den Dolder

M: 06 229 643 29
linda@lindaoskam.nl